DEŞARJ™       Deşarj Sözlük

Türkiye'nin Ezberbozan Düşünce ve Yorum Platformu

Home  I  Sözlük  I  Deşifre  I  Komplo  I  Panzehir  I  Video  I  Söyleşiler  I  Bültenler  I  Konferanslar  I  Çete Raporları  I  Haberler  I  Raporlar  Üyelik 

Horrible Justice and Human Rights Scandals in the Middle of Ankara
Ankara'nın Göbeğindeki Hukuk Skandalları ve Yargı Kanalı İle İnsan Hakları İhlalleri

• Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar, 14 Eylül 2005 •

Bu yazı 14 Eylül 2005'i Takip Eden Zaman Zarfında Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Sayın Bülent Arınç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Köksal Toptan, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Elkatmış, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Uğur Yıldırım, Nelson Mandela Foundation Başkanı Nelson Mandela, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği İnsan Hakları Daire Başkanlıkları ve Dünyadaki Tüm İnsan Hakları Derneklerinin Başkanlarına İngilizce ve Türkçe Olarak Yollanmıştır.

Her fırsatta Televizyonlarda Boy Gösteren Türk Makamları Sorumluluklarının Gereğini Tıpkı Son 70 Senede Olduğu Gibi Yerine Getirmemiş, Şikayetlerimiz Cumhuriyet Baş Savcılığı Tarafından Gerekli Ciddi ve Yeterince Detaylı İncelemelere Tabi Tutulmamış, Tarafımıza İletilen Bant Kayıtları Dinlenmemiş ve Dolayısı İle Şikayet Ettiğimiz Hakim ve Savcıların ve Onların Emrinde İş Gören Emniyet Teşkilatının Birer İntikam Tahtası ve Boy Hedefi Haline Getirilmemizde Bir Sakınca Görülmemiştir. Bugün Meydanlarda ve Televizyonlarda Nutuk Atanlar, Tüm Bu İnanılmaz İnsan Hakları İhlallerine Kayıtsız Kalmakta Birbirleri İle Yarışmışlardır ve Türkiye, Bu Hali İle Demokratik Bir Hukuk Devletini Değil, Demokrasi ve İnsan Haklarından Hiç Bir Surette Nasibini Almamış, Uzatmaları Oynayan, Adam Kayırmacı ve İptidai Bir İşkence Devletini Çağrıştırmaktadır.

Aziz Milletimizden Toplanan Vergiler ve Milletimizin Feda Ettiği Kan ve Candan Müteşekkil Devletin Gücü ve Desteği İle Bizlere Kabadayılık Yapmaya Kalkan Bazı Şahıs ve Kurumların Fiili ve Keyfi Uygulamaları, Ülkemizi Tarihinin En Ağır Tazminat Davaları İle Karşılaştırmak ve Türkiye'yi Tüm Dünyaya Bir Kez daha Rezil Etmek Üzeredir. O takdirde, bu ağır faturayı da, devletimizi rezil etmekle ve milletimizin geleceğini karartarak yok etmekle meşgul olduğu anlaşılan bu şahıs ve kurumlar ödemelidir:

Ankara’nın göbeğinde, Adliye Sarayı’nın içinde ve 21. yüzyılın şu günlerinde, bizzat yargı kanalı ile ve bizzat bazı hakim ve savcıların kendi elleri ile, son derece çağ dışı bazı hukuk skandalları ve insan hakları ihlalleri sahnelenmektedir ve buna eğitim düzeylerinin kifayetsizliği artık tüm dünyada alay konusu olan emniyet görevlileri de alet edilmek istenmektedir.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, eğer, yargı bünyesinde şu ana kadar gördüklerimiz ve yaşadıklarımız, yargı diye söz edilen olgunun gerçek yüzünü temsil ediyorsa, Türkiye’nin, hiç bir surette çağdaş bir hukuk devleti olarak görülemeyeceği ile ilgili görüş ve tezlere katılmamak mümkün değil demektir.

Hep ekonomisinden yakındığımız ve ekonomik yapı ve kararlarını sıkça eleştirdiğimiz bir ülkede, yargı işleyiş ve yapılanmasının 21. yüzyılın şu günlerinde dahi ekonomiden de kötü bir durumda olduğunu istemiyerek de olsa müşahade etmemiz bizi son derece üzmüştür. Oysa Türkiye, sanki böyle bir problem yokmuş gibi davranmakta, çağ dışı bir çok tutum, uygulama ve davranışa devam etmekte, yargı ile ilgili bu durumun vehametini görmezden gelmeye çalışmaktadır. Bu kabul edilemez.

Türkiye’de yargı diye tanımlanmaya çalışılan olgunun bünyesi ve işleyişi, gerçeklerin ve adaletin tesisi ve tecellisi için değil de, sanki kasıtlı olarak engellenmesi için dizayn edilmiş ve kurgulanmış gibidir. Bu ise hiç bir surette kabul edilemez.

Yargı, tarafların, özellikle de savunmanın, konuşturulmayarak ürkütülmesi ve sindirilmesi, hatta avukatların dahi korkudan konuşamaması ile nasıl tesis edilebilir? Herhalde, içinde tarafların, özellikle de savunmanın konuşturulmayarak susturulduğu, savunmasını serbestçe yapamadığı, yeterince konuşamamanın ve konuşturulmamanın eksiğini bir takım cehalet ekipleri ya da dedikodularla gidermeye çalışan bir yargı tanımı ve işleyişi 21. yüzyılda ancak belki Türkiye’de ve bir de belki başka bazı Afrika ülkelerinde vardır. Bu acıdır ve kabul edilemez.

Bazı ekler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. Karşılaşılan bu çağdışı keyfiyetler zinciri, yanlızca tüm tarafsızlık ilke ve anlayışlarına değil, aynı zamanda temel insan haklarına ve Hammurabi’den, Romalılar’dan bu yana gelen tüm temel hukuk ve adalet kurallarına da aykırıdır.

Eğer, yargı diye nitelendirilen bu psikolojik ürkütme ve sindirme harekatı mekanizmaları bünyesinde, avukatlarımız ile birlikte, savunma ve sair haklarımız bizzat hakim ve savcılar tarafından ihlal edilmeye devam edildiği, ya da mahkemelerde savcıların, koridorlarda ise, onların görevlendirdiği üniformalı ve üniformasız emniyet ve çağdışı bir takım istihbarat görevlilerinin haksız takip, taciz ve hakaretlerine maruz kalmaya devam ettiğimiz takdirde ve yukarıda işaret edilen bu son derece önemli, temel hukuk prensiplerinin açıkça ve defalarca ihlal edilişi ile ilgili tüm kusur ve eksikler giderilmediği takdirde, bu ülkede yargı adına karşılaştıklarımız, tarihe bir hukuk skandalı ve kurumsal birer insan hakları ihlali olarak geçecek, dolayısı ile beynelmilel ve siyasi bir boyut kazanacaktır.

Bu da Türkiye'ye çok pahalıya mal olacak ve aziz vatanımızın tüm uluslararası kamuoyuna bir kez daha rezil olması anlamına gelecektir. Dolayısı ile dikkatlerinizi yukarıda belirtilen bu çağdışı fiiliyat ve tezahürlere yönelterek, bu işkence devleti zihniyet ve kadrolarını bir an evvel çağdaş medeniyet uygulamaları doğrultusunda dönüştürmenizi ulusal ve uluslararası tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile tavsiye ederim.

Bu yazı 14 Eylül 2005'i Takip Eden Zaman Zarfında Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Sayın Bülent Arınç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Köksal Toptan, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Elkatmış, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Uğur Yıldırım, Nelson Mandela Foundation Başkanı Nelson Mandela, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği İnsan Hakları Daire Başkanlıkları ve Dünyadaki Tüm İnsan Hakları Derneklerinin Başkanlarına İngilizce ve Türkçe Olarak Yollanmıştır.

Her fırsatta Televizyonlarda Boy Gösteren Türk Makamları Sorumluluklarının Gereğini Tıpkı Son 70 Senede Olduğu Gibi Yerine Getirmemiş, Şikayetlerimiz Cumhuriyet Baş Savcılığı Tarafından Gerekli Ciddi ve Yeterince Detaylı İncelemelere Tabi Tutulmamış, Tarafımıza İletilen Bant Kayıtları Dinlenmemiş ve Dolayısı İle Şikayet Ettiğimiz Hakim ve Savcıların ve Onların Emrinde İş Gören Emniyet Teşkilatının Birer İntikam Tahtası ve Boy Hedefi Haline Getirilmemizde Bir Sakınca Görülmemiştir. Bugün Meydanlarda ve Televizyonlarda Nutuk Atanlar, Tüm Bu İnanılmaz İnsan Hakları İhlallerine Kayıtsız Kalmakta Birbirleri İle Yarışmışlardır ve Türkiye, Bu Hali İle Demokratik Bir Hukuk Devletini Değil, Demokrasi ve İnsan Haklarından Hiç Bir Surette Nasibini Almamış, Uzatmaları Oynayan, Adam Kayırmacı ve İptidai Bir İşkence Devletini Çağrıştırmaktadır.

Aziz Milletimizden Toplanan Vergiler ve Milletimizin Feda Ettiği Kan ve Candan Müteşekkil Devletin Gücü ve Desteği İle Bizlere Kabadayılık Yapmaya Kalkan Bazı Şahıs ve Kurumların Fiili ve Keyfi Uygulamaları, Ülkemizi Tarihinin En Ağır Tazminat Davaları İle Karşılaştırmak ve Türkiye'yi Tüm Dünyaya Bir Kez daha Rezil Etmek Üzeredir. O takdirde, bu ağır faturayı da, devletimizi rezil etmekle ve milletimizin geleceğini karartarak yok etmekle meşgul olduğu anlaşılan bu şahıs ve kurumlar ödemelidir.
 

Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar : " SİYONİZM'İN ULUSLARARASI MERKEZLERİ VE İÇİMİZDEKİ TRUVA ATLARI TARAFINDAN BAYGIN TUTULAN TÜRKİYE, TÜRKLÜK ve İSLAM ALEMİ ARTIK Bİ ZAHMET UYANMALIDIR ! "
 

Tüm dünyada Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ bilim dallarının kurucusu olarak kabul edilen F. Deniz Şar'ın bu güne kadar Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ üzerine yayınlanmış uluslararası kitapları şunlardır:

1.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: SENARYO: İHANET VE KOMPLO - Türkiye'yi Her Yönüyle Hedef Alan Gizli Bir      İstilanın Derin Antolojisi ve Binlerce Yıllık Şifreleri, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New      York, Berlin, İstanbul, 2008, 4 Cilt, 1. Cilt, s. 147 - 161.

2.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Tarihi Bir İlk Olarak Konkatanasyon Analizi: Metod, Teknik, Uygulama, Örnek ve      Şifreleri, 2 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2008.

3.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Kültürel Genetik™ Deşifre - Bağrımızdaki Zehirli Bir Yılanın Kültürel Genetik™      Deşifresi, 4 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2008.

4.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Kültürel Genetik™ Soykırım - Sessiz ve Örtülü Bir Yudaizasyonun Binlerce Yıllık      Gizli Kod ve Şifreleri, 4 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul,      2009.

5.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Sessiz ve Örtülü Yudaizasyon - Sırların Nefes Kesen Rapsodisi: Türkiye'nin ve      Dünyanın Sessiz ve Örtülü Yudaizasyonu Projesi, 4 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları,      New York, Berlin, İstanbul, 2009.

6. F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Gözümüzün Önündeki Piramitler İçimizdeki Siyon Yıldızları, 2 Cilt, Cultural      Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2009.

7.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Gözümüzün Önündeki Piramitler ve İçimizdeki Siyon Yıldızları, 2 Cilt, Cultural      Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2010.

8.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Tarihin ve Bugünün Yeni Yorumu, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™      Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2010.

Ayrıca, F. Deniz Şar'ın aşağıdaki bütün uluslararası yayın ve eserleri:

Tüm dünyada Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ bilim dallarının kurucusu olarak kabul edilen F. Deniz Şar'ın bu güne kadar Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ üzerine yayınlanmış uluslararası kitapları şunlardır:

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Introduction to the General Theory of Cultural Genetics™, Cultural Genetics™ Press, New York, 2003. [ Kültürel Genetik™ Genel Teorisi’ne Giriş, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2003 ].

F. Deniz Sar
[ F. Deniz Şar ] : Introduction to the General Theory of Corporate Genetics™, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005. [ Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi’ne Giriş, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar
[ F. Deniz Şar ] : Dünyayı Değiştirecek Bir Genel Teorinin Temel Yapı Taşları: Kültürel Genetik™ Genel Teorisi’ne Giriş Hipotezleri ve Türkiye İçin Önemi, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005.

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Principia of Cultural Genetics
™, 2 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005.
[ Kültürel Genetik™ İlminin Genel Geçerli Prensipleri, 2 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Principia of Corporate Genetics™, 2 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005. [ Kurumsal Genetik™ İlminin Genel Geçerli Prensipleri, 2 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Trilogy of Cultural Genetics™, 3 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005.
[ Kültürel Genetik™ İlminin Trilojisi, 3 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Trilogy of Corporate Genetics
™, 3 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005. [ Kurumsal Genetik™ İlminin Trilojisi, 3 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Elementary Building Blocks of a Revolutionary General Theory,  Introductory Hypotheses to the General Theory of Cultural Genetics™ and Their Relevance for Turkey, Cultural Genetics Press, New York, 2005.
[ Tarihi Bir Genel Teorinin Temel Yapı Taşları,
Kültürel Genetik™ Genel Teorisine Giriş Hipotezleri ve Türkiye İçin Önemi, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

 

Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

   Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

   

   

   

   Courtesy of Mask of Zion

   

Home  I  İletişim  I  Kitaplar  I  Konular  Komplo  Söyleşiler  Bültenler  Konferanslar  Çete Raporları  Haberler  I  Raporlar  I  Sözlük

 Geri Zekalılara Özel  Psikolojik Savaş Siteleri  Karanlığın Finansörleri  I  Platforma Giriş Prosedürü  I  Site Plan  I  Devam

 Kültürel Genetik  Kurumsal Genetik  Cultural Genetics  I  Corporate Genetics  F. Deniz Sar 

 Cultural Genetics Technologies  I  Deşarj™ Televizyonu  I  Deşifre  I  Site Plan

Ateşkurt™ Ocakları ve Cemaati Televizyonu  

   

Kültürel Genetik™, Kurumsal Genetik™, Cultural Genetics™, Corporate Genetics™, Cultural Genetics Technologies™ ve adı geçen tüm sair isimler, tüm ulusal ve uluslararası telif hakları ve Genel Teorileri ve bu Genel Teorileri oluşturan alt konsept, kavram ve markaları 1980 tarihinden beri Sayın Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar’a ait, her hakkı her ülkede ve her dilde mahfuz, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamülleri ile korunmuş markalardır. Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar’ın yazılı izni olmadan, hiç bir şekil, suret ve teknoloji ile ve hiç bir amaç için kullanılamaz, çoğaltılamaz, yorumlanamaz, alıntı yapılamaz ve kopyalanamazlar. Çağdaş, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamüllerini zedeleyen aksi tutum ve davranışlar ayrıca ihtar edilmeden kanuni takibata maruz kılınacaktır. © Copyright, Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar, 1980-2096. Her hakkı Tüm dünyada mahfuzdur. All rights are reserved worldwide.

   

Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubu - Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

© Copyright, Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar, 2005-2096. All rights are reserved worldwide. Her hakkı tüm dünyada mahfuzdur.