Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu      

Deşarj Sözlük

Türkiye'yi Her Yönüyle Hedef Alan Gizli Bir İstilanın Derin Antolojisi ve Binlerce Yıllık Şifreleri

Home  I  Sözlük  I  Deşifre  I  Komplo  I  Panzehir  I  Video  I  Söyleşiler  I  Bültenler  I  Konferanslar  I  Çete Raporları  I  Haberler  I  Raporlar  Üyelik 

AKİT GAZETESİ 'nden Sayın Osman YİĞİT 'in 23.11.2012 tarihinde                  
Kültürel Genetik Araştırmaları™ Düşünce ve Teşhis Platformu Onursal Başkanı Sayın Deniz Şar ile yaptığı

OLAY RÖPÖRTAJ : " İSTANBUL'da GİZLİ BİR İSRAİL VAR " F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

AKİT GAZETESİ 'nden Sayın Osman YİĞİT 'in 23.11.2012 tarihinde  Kültürel Genetik Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu Onursal Başkanı
Sayın Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar
ile yaptığı OLAY RÖPÖRTAJIN TAM METNİ

AKİT • 23 Kasım 2012 • F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

İstanbul Gizli Yahudi Parlementosu Haham Başı'nın Örtülü Savaş Tavsiyeleri

1492 yılında, İspanya Başhahamı Chemor, merkezi  İstanbul’da gizli ve görünmez olarak bulunan Grand Sanhedrin’e, yani Gizli Yahudi Parlementosu’na, bir İspanyol kanununun kovulma tehdidi altındayken, tavsiye istemek üzere bir mektup yazdı. Aldığı cevap şöyleydi: “Musa’nın yolundaki aziz kardeşim, katlanmak zorunda kaldığın talihsizlikleri ve endişelerini aktardığın mektubunu aldık. Bu duyduklarımızın acısı içimize işledi. Büyük Baba ve Hahamın tavsiyeleri şunlar:

 1. İspanya Kralının (Ferdinand) seni Hıristiyan olmaya mecbur ettiğini yazdığına gelince, onun istediğini yap, aksi takdirde daha sonra istesen de yapamazsın.

2. 
Mallarını yağma etme emrine gelince, evlatlarını tüccar yap, onlar da küçük
küçük, Hıristiyanlar’ın mallarını yağmalasın.

3. Canına kastetmek istemelerine
gelince, evlatlarını doktor ve eczacı yap, onlar da  Hıristiyanlar’ın canını alsınlar.

4. Sinagoglarını tahrip etmek istemelerine 
gelince, evlatlarını rahip ve kilise üyeleri yaponlar da Hıristiyanlar’ın 
kiliselerini  tahrip etsinler.

5. Şikayet ettiğin diğer birçok sıkıntı verici olaya gelince, evlatlarını bürokrat, avukat, hakim ve hukuk adamları olarak yetiştir ve onların devlet işlerini karıştırdıklarını ve Hıristiyanlar’ı senin boyunduruğun altına sokarak, dünyaya egemen olmanı ve onlardan intikam almanı sağlamalarını izle.

6. Sana verdiğimiz bu öğütlerden sapma, çünkü bunları yaparak, Hıristiyanlar’ın senin kadar utanç verici durumlara düştüklerini göreceksin ve gerçek güce ulaşacaksın

Bu tarihi döküman, İstanbul’un fethinden yanlızca 39 yıl kadar sonra İstanbul’da gizli ve görünmez olarak bulunan Grand Sanhedrin, yani Gizli Yahudi Parlementosu başkanı da olan İstanbul Yahudileri Prensi’nin İspanya Baş Hahamı’nın bir mektubuna cevaben kaleme aldığı anlaşılan son derece ilginç gizli savaş ve yok ediş tavsiyelerini içermektedir.

Fatih Sultan Mehmet'in Fethettiği İstanbul'da Gizli Yahudi Parlamentosu ve Gizli İstanbul Yahudi Prensiliği

Şimdi, 1492 yılında, yani İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinden yanlızca 39 sene sonra Gizli Yahudi Parlamentosu Başkanı ve İstanbul Yahudileri Prensi ünvanlarını taşıyan bir Yahudi tarafından İstanbul Başhahamı’nın tavsiyelerine uyarak kaleme alınmış olduğu anlaşılan bu son derece küstah, ama bir o kadar da kendinden emin tarihi dökümanın, eşine az rastlanan bir kapsam, süreç ve derinliği öngörerek konsipe edilmiş, tasarlanmış, sivil hayat dahili ve sivil hayat uygulamalı, barış takiyyeli bir kamuflaj altında ikame edilen, son derece gelişkin savaş stratejemleri  içerdiği görülüyor. Söz konusu döküman, tarihte eşine az rastlanır derecede gelişkin ve kamufle savaş stratejemleri içeren bir kılavuz niteliği taşıyor.

Machiavelli ile çağdaş ve çok büyük bir ihtimalle de soydaş olan bu İstanbul Gizli Yahudi Parlamentosu Başkanı ve İstanbul Yahudileri Prensi sıfatlı şahsın barış takiyyeli savaş kılavuzu, Realpolitik ’in yer yer ve de çok abartılı olarak kurucusu olarak kabul edilen Machiavelli’nin dahi kanını dondurabilecek hile ve desisede görülebilecek kin ve saldırganlıkta ifadeler içeriyor.

Yukarıda tanıttığımız, tavsiye görünümlü ve örtülü bu millenial gizli savaş kılavuzunun kaleme alındığı 1492 tarihi, aynı zamanda, İspanya’daki en dindar Yahudi’lerin önemli bir bölümünün Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yaptığı ve yapmaya başladığı göçü belirler.

Millenial Gizli Savaş Kılavuzu ve Örtülü Exodus

Bir çeşit örtülü ve yeni exodusun en aleni ve en resmiyet kazanmış hali olarak telakki edebileceğimiz bu zaman dilimi, Yahudi’lerin, Romalılar tarafından ülkelerinden sürüldüğü tarihten itibaren uyguladıkları, dünyanın dört köşesine ve dünyanın dört köşesinde nüfus edebildikleri her birime dağılma stratejeminin ve o ana stratejem bünyesinde vücut bulan muhtelif stratejilerin, artık yavaş yavaş tersine döndürüldüğü ve Siyon Dağı üzerindeki eski Süleyman Tapınağı, dolayısıyla da Jerusalem’e daha yakın radiuslardaki coğrafyalara yeniden dönüşün başladığı, kendi muharrif inanışları gereği ilahi kaynaklı olduğuna kanaat getirdikleri yeni bir örtülü göç ve devinim sürecine işaret eder.

İşte, Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni feth edilmiş başkenti konumundaki İstanbul ve etrafındaki Bursa, Edirne gibi iller ve çevresi olduğu kadar, Ege kıyılarındaki İzmir, Selanik gibi iller ve çevresi ve Akdeniz kıyılarındaki Adana, İskenderun gibi sair eski yerleşim birimleri ve çevresi ve Karadeniz kıyılarındaki Trabzon, Samsun, Zonguldak, Amasra, Bartın gibi yerleşim merkezleri ve çevresi ve Ege Denizi’ndeki belli başlı tüm adalar ve Şam, Halep, Beyrut, Kudüs, Kahire, Alexandria, Trablusgarp, Tunus gibi eski yerleşim birimleri ve çevreleri daha önce de oralarda örtülü olarak var olduğunu anladığımız Yahudi nüfusuna ek olarak, biraz önce sözünü ettiğimiz bu örtülü ve yeni exodusun yavaş yavaş değişik renk ve derecelerdeki yeni hedefleri haline geldiler. İşte, buraların zaman içinde örgütlenip, atomize edilerek, isyanlarla Osmanlı idaresinden çıkmasında lokomotif görevi gören bu komplocu hain güruhudur.

Bünye İçerisinden Yok Etmeye Yönelik Tahta Kurdu Zihniyeti

Şimdi, yukarıda zikredilen örtülü, hatta gizli savaş stratejem ve incilerinden de görüldüğü gibi, Yahudiler’e baskı uygulayan Hıristiyanlar’ın, onlardan olduğu izlenimini veren Yahudiler tarafından, jenerasyonlar boyu akıp giden zaman içerisinde, yüzlerce, hatta belki de binlerce yıl içerisinde sinsice yok edilebileceği olgusunu içeren zihinsel yapı ve zihinsel topolojiyi oluşturan Kültür GenleriTM, zaman içinde Hıristiyanlık ve Hırıstiyanlar yerine, daha sonraki dönemlerde, Müslümanlar’a, İslam’a ve Türklüğe karşı tezahür eden bir tehdit ve örtülü yok edişe dönüşmüştür. Yani bu adamlar, bu necis ve insanlık dışı öğretinin mensupları şu anda Türk ve Müslüman isimleri de almış olarak ve hatta bu Cumhuriyetin de kimlik kartlarını taşıyarak aramızda yaşamakta ve başka bir sinsi yok edişi örgütleyerek ifa etmektedirler.

Keza, yukarıda zikredilen örtülü, hatta gizli savaş stratejem ve incilerinden de görüldüğü gibi, Yahudiler’e baskı uygulayan Hıristiyanlar’ın, onlardan olduğu izlenimini veren Yahudiler tarafından, jenerasyonlar boyu akıp giden zaman içerisinde, yüzlerce, hatta belki de binlerce yıl içerisinde sinsice yok edilebileceği ve bununla da kendilerine uy-gulanan baskı ve zulümün intikamının alınabileceği olgusunu içeren zihinsel yapı ve zihinsel topolojiyi oluşturan Kültür GenleriTM, daha soyut ve daha bilimsel olarak algılanıp, Hıristiyanlık ve Hırıstiyanlar yerine, daha sonraki başka bir dönemde, keza kendilerine baskı yaptıklarına inandıkları ya da inanabilecekleri Müslümanlar’a ve İslam’a karşı tezahür eden bir hedef seçimine gelir ya da getirilirse acaba durum nasıl olur ya da olurdu ya da acaba olmuş mudur diye düşünmemiz gerekir.

O takdirde, 1492 yılında kaleme alınmış olduğunu gördüğümüz o orjinal metinin mutasyona uğramış şu haliyle karşılaşmamız ya da karşılaşmış olmamız mümkün, hatta muhtemeldir:

Osmanlı'ya Uygulanma Tasavvuru

“Büyük Baba ve Hahamın tavsiyeleri şunlar:

1. Osmanlı Sultanının seni Müslüman olmaya mecbur ettiğini yazdığına gelince, onun istediğini yap, aksi takdirde daha sonra istesende yapamazsın.

2. Mallarını yağma etme emrine gelince: evlatlarını tüccar yap, onlar da küçük küçük, Müslümanlar’ın mallarını yağmalasın.

3. Canına kastetmek istemelerine gelince, evlatlarını doktor ve eczacı yap, onlar da Müslümanlar’ın canını alsınlar.

4. Sinagoglarını tahrip etmek istemelerine gelince, evlatlarını imam, müftü ve diyanet işleri üyeleri yap, onlar da Müslümanlar’ın camilerini tahrip etsinler.

5. Şikayet ettiğin diğer birçok sıkıntı verici olaya gelince, evlatlarını avukat, hakim ve hukuk adamları olarak yetiştir ve onların devlet işlerini karıştırdıklarını ve Müslümanlar’ı senin boyunduruğun altına sokarak, dünyaya egemen olmanı ve onlardan intikam almanı sağlamalarını izle.

6. Sana verdiğimiz bu öğütlerden sapma, çünkü bunları yaparak, Müslümanlar’ın senin kadar utanç verici durumlara düştüklerini göreceksin ve gerçek güce ulaşacaksın.”

Acaba, Osmanlı İmparatorluğu’nun sinsice içeriden çökertilerek yok edilmesi üzerine iyice zor durumda kalan İslam dünyasının çok uzun bir süredir karşı karşıya olduğu nefes alınamaz problemler ve göreceli çözülme bu tarz ve bu tür bir ihanet zincirinin asırlar boyu süregelen tezahürleri sonucu olabilir mi?

Acaba bu nefes alınamaz problemler ve göreceli çözülme, barış takiyyeli bir kamuflaj altında hayat süren, hayat sürmesine izin verilen, özel tasarımlı ve son derece gelişkin savaş stratejemlerinin gizlice ve gizliliğe her şeyden fazla önem veren belli bir soy ve ırktaki kadrolar vasıtasıyla düzenli ve sistemli olarak o toplumların içine akıttığı afyon ve zehirin sonucu olabilir mi?

Pekiyi, ya tarihteki bir çok devletin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun hem kurucusu hem de kalbi olan Türkler? Bu tür bir ihanet ehli ve bukalemunel, gizli bir düşmanla acaba tarihte hiç karşılaşmış mıdırlar? Hatta, acaba bugün de karşılaşıyor olabilirler mi?

Ve hatta, acaba, hem tarihte hem de bugün, yönetimini, anahtar kadrolarını, yaşamsal solunum, destek ve dolaşım sistem ve mekanizmalarını, bu tür ihanet stratejemleriyle görünmezce vücut bulan gizli ve sinsi bir düşmana ve onun esas beyni durumundaki uluslararası mel’un bir ahtapota kaptırmış olabilirler mi?

Ve acaba böyle bir ihanet dökümanı ve mel’un içeriği, şu an, günümüzde ve hepimizin gözleri önünde, tüm kadrolarıyla, değişik şekil, içerik, uzantı ve takiyyeleri ile hala yürürlükte olabilir mi?

Türk'lere ve Türklüğe Uygulanma Tasavvuru

Eğer hal böyle ise, Türkler için ya da Türklere karşı yazılmış bir tavsiye mektubu ya da barış takiyyeli savaş kılavuzu acaba şu şeki ve içerikte olabilir miydi, olmuş mudur ya da olur muydu?:

“Büyük Baba ve Hahamın tavsiyeleri şunlar:

1. Osmanlı Sultanının seni Müslüman olmaya mecbur ettiğini yazdığına gelince, onun istediğini yap, aksi takdirde daha sonra istesende yapamazsın.

2. Mallarını yağma etme emrine gelince: evlatlarını tüccar yap, onlar da küçük küçük, Türkler’in mallarını yağmalasın.

3. Canına kastetmek istemelerine gelince, evlatlarını doktor ve eczacı yap, onlar da Türkler’in canını alsınlar.

4. Sinagoglarını tahrip etmek istemelerine gelince, evlatlarını imam, müftü ve diyanet işleri üyeleri yap, onlar da Türkler’in camilerini tah-rip etsinler.

5. Şikayet ettiğin diğer birçok sıkıntı verici olaya gelince, evlatlarını avukat, hakim ve hukuk adamları olarak yetiştir ve onların devlet işlerini karıştırdıklarını ve Türkler’i senin boyunduruğun altına so-karak, dünyaya egemen olmanı ve onlardan intikam almanı sağ-lamalarını izle.

6. Sana verdiğimiz bu öğütlerden sapma, çünkü bunları yaparak, Türkler’in senin kadar utanç verici durumlara düştüklerini göreceksin ve gerçek güce ulaşacaksın.”

Türkiye Bünyesinde Devam Eden Yapı ve Zihniyet

Şimdi, 1492 yılında bu derece güçlü ve organize olduğu anlaşılan İstanbul Yahudiliği’nin, aradan bunca gizli ya da örtülü Yahudi Yüzyılı geçtikten ve dahi kendilerinin de yoğun, sistemli ve bilinçli çalışmalarıyla, coğrafi olarak pek de bir yakınımızda, hatta bizatihi bir zamanlar bir Osmanlı Eyaleti olan ve şehitlerimizin aziz kanlarıyla alınan ve savunulan topraklarda, yeni bir İsrail devleti kurulduktan sonra, bugün, daha az güçlü olduğunu kabul edebilir miyiz?

Pekiyi, o takdirde, bu güruhun gerçekte İstanbul’da ve dahi Türkiye’nin tamamında ne kadar daha fazla ve ne kadar daha güçlü olduğunu düşünebilir ya da varsayabilir miyiz?

Ya da acaba, belki de bu güruh, tıpkı dünyadaki hemcinsleri ve soydaşları gibi, gizli ve örtülü olarak yürütttükleri, bir dizi, barış takiyyeli savaş stratejemi vasıtasıyla, yanlızca Fatih’in feth ettiği İstanbul’u değil, Türkiye’nin, hem gayrımenkul, hem sermaye, hem de kifayetsiz de olsa, yönetim kadroları itibarı ile, tamamını, büyük ölçüde ele geçirmiş ve turşusunu kuruyor olabilir diye düşünebilir miyiz?

Ultra Örgütlü Truva Atı Zihniyeti

Yani, külliyen tâbi ve birer truva atı oldukları uluslararası siyonizm güdümünde adım adım gerçekleştirilen Büyük İsrail Projesi olgunlaştırılıncaya dek, Türkiye’yi büyük ölçüde, çok yönlü, ama örtülüce ele geçirmiş olan bu metecessis güruh, aldığı talimatlar doğrultusunda, şehitlerimizin kanlarıyla kurulan ve ayakta tutulan bu ülkeyi ve binlerce yıllık tarihi muhteşem başarılarla dolu fedakar, cefakar ve kahraman bu ulusu, içeriden yok edilişine doğru sinsice ve utanmazca güdüyor olabilir diye kabul edebilir miyiz?

İşte, otuz yıldan fazla uluslararası bir birikim, tecrübe ve araştırmanın önemli bir yan ürünü olan bu kitap, bu kritik, hatta hayati soruların cevabını aramakta ve Türkiye’yi her yönüyle hedef alan korkunç bir ihanetin ve gizli bir istilanın derin antolojisini ve binlerce yıllık gizli şifrelerini tarihte ilk kez ortaya çıkarmaktadır.

Bu gizli Yahudi Prensliği ve gizli Yahudi Parlamentosu bugün de İstanbul’da gizli ve sinsi varlığını sürdürmekte ve uluslararası Siyonizm’in bir şebekesi, şubesi ve tahsildarı olarak görevini ifa etmektedir. Türkiye’de sözde laiklik kisvesi altında yürütülen İslam alehtarı her faaliyet, darbe ya da darbe girişiminin, her dişe dokunur loca ve sabetay yapılanmasının, her mahut ve malum işveren örgütlenmesinin ve bunların necaset kanal, yayın, gazete, dergi ve lağımsal sözlüklerinin ardında bugün de varlığını sürdüren bu Gizli Yahudi Prensliği ve gizli Yahudi Parlamentosu’nun olduğunu bilmeliyiz.

Kamufle  İşgal Kadroları ve Sinsi Yok Edişin Algoritmaları

Tıpkı yukarıdaki necis dökümanda belirttikleri gibi, dinlerini güya değiştirmiş görünerek ve Türk ve Müslüman isimleri alarak Türk ve Müslüman oldukları görüntüsü vermektedirler ve bu görüntüyü ellerindeki yerli kimliklerle eksiksiz yerine getirerek, evlatlarını keza yukarıdaki gizli yok ediş dökümanında belirttikleri gibi, tüccar, doktor, eczacı, avukat, hakim, savcı, hukukçu, öğretim üyesi, siyasetçi, televizyoncu, gazeteci, bankacı, din adamı, bürokrat, vs. yapmışlar ve bu suretle İslamın, Türklüğün ve Türkiye’nin içeriden yok edilişine gizlice ve gün be gün su taşımaktadırlar.

Yani, külliyen tâbi ve birer truva atı oldukları Uluslararası Siyonizm güdümünde adım adım gerçekleştirilen Büyük İsrail Projesi olgunlaştırılıncaya dek, Türkiye’yi büyük ölçüde, çok yönlü, ama örtülüce ele geçirmiş olan bu mütecessis güruh, aldığı talimatlar doğrultusunda, şehitlerimizin kanlarıyla kurulan ve ayakta tutulan bu ülkeyi ve binlerce yıllık tarihi muhteşem başarılarla dolu fedakar, cefakar ve kahraman bir ulusu, içeriden yok edilişine doğru sinsice ve utanmazca gütmektedirler. Ama artık bu yılan deliğinin en sonuna gelinmiştir.
 

SİYONİZM'İN İÇİMİZDEKİ BU TRUVA ATLARI TARAFINDAN BAYGIN TUTULAN TÜRKİYE, TÜRKLÜK ve İSLAM ALEMİ  ARTIK Bİ ZAHMET UYANMALIDIR !
 

F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: SENARYO: İHANET VE KOMPLO - Türkiye'yi Her Yönüyle Hedef Alan Gizli Bir İstilanın Derin Antolojisi ve Binlerce Yıllık Şifreleri, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2008, 4 Cilt, 1. Cilt, s. 39-48.

Tüm dünyada Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ bilim dallarının kurucusu olarak kabul edilen F. Deniz Şar'ın bu güne kadar Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ üzerine yayınlanmış uluslararası kitapları şunlardır:

1.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: SENARYO: İHANET VE KOMPLO - Türkiye'yi Her Yönüyle Hedef Alan Gizli Bir      İstilanın Derin Antolojisi ve Binlerce Yıllık Şifreleri, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New      York, Berlin, İstanbul, 2008, 4 Cilt, 1. Cilt, s. 147 - 161.

2.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Tarihi Bir İlk Olarak Konkatanasyon Analizi: Metod, Teknik, Uygulama, Örnek ve      Şifreleri, 2 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2008.

3.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Kültürel Genetik™ Deşifre - Bağrımızdaki Zehirli Bir Yılanın Kültürel Genetik™      Deşifresi, 4 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2008.

4.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Kültürel Genetik™ Soykırım - Sessiz ve Örtülü Bir Yudaizasyonun Binlerce Yıllık      Gizli Kod ve Şifreleri, 4 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul,      2009.

5.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Sessiz ve Örtülü Yudaizasyon - Sırların Nefes Kesen Rapsodisi: Türkiye'nin ve      Dünyanın Sessiz ve Örtülü Yudaizasyonu Projesi, 4 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları,      New York, Berlin, İstanbul, 2009.

6. F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Gözümüzün Önündeki Piramitler İçimizdeki Siyon Yıldızları, 2 Cilt, Cultural      Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2009.

7.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Gözümüzün Önündeki Piramitler ve İçimizdeki Siyon Yıldızları, 2 Cilt, Cultural      Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2010.

8.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Tarihin ve Bugünün Yeni Yorumu, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™      Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2010.

Ayrıca, F. Deniz Şar'ın aşağıdaki bütün uluslararası yayın ve eserleri:

Tüm dünyada Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ bilim dallarının kurucusu olarak kabul edilen F. Deniz Şar'ın bu güne kadar Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ üzerine yayınlanmış uluslararası kitapları şunlardır:

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Introduction to the General Theory of Cultural Genetics™, Cultural Genetics™ Press, New York, 2003. [ Kültürel Genetik™ Genel Teorisi’ne Giriş, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2003 ].

F. Deniz Sar
[ F. Deniz Şar ] : Introduction to the General Theory of Corporate Genetics™, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005. [ Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi’ne Giriş, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar
[ F. Deniz Şar ] : Dünyayı Değiştirecek Bir Genel Teorinin Temel Yapı Taşları: Kültürel Genetik™ Genel Teorisi’ne Giriş Hipotezleri ve Türkiye İçin Önemi, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005.

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Principia of Cultural Genetics
™, 2 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005.
[ Kültürel Genetik™ İlminin Genel Geçerli Prensipleri, 2 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Principia of Corporate Genetics™, 2 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005. [ Kurumsal Genetik™ İlminin Genel Geçerli Prensipleri, 2 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Trilogy of Cultural Genetics™, 3 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005.
[ Kültürel Genetik™ İlminin Trilojisi, 3 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Trilogy of Corporate Genetics
™, 3 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005. [ Kurumsal Genetik™ İlminin Trilojisi, 3 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Elementary Building Blocks of a Revolutionary General Theory,  Introductory Hypotheses to the General Theory of Cultural Genetics™ and Their Relevance for Turkey, Cultural Genetics Press, New York, 2005.
[ Tarihi Bir Genel Teorinin Temel Yapı Taşları,
Kültürel Genetik™ Genel Teorisine Giriş Hipotezleri ve Türkiye İçin Önemi, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

   Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

   

   

   

   Courtesy of Mask of Zion

   

F. Deniz Şar - Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubu - Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

 

Home  I  İletişim  I  Kitaplar  I  Konular  Komplo  Söyleşiler  Bültenler  Konferanslar  Çete Raporları  Haberler  I  Raporlar  I  Sözlük

Geri Zekalılara Özel  Psikolojik Savaş Siteleri  Karanlığın Finansörleri  I  Platforma Giriş Prosedürü  I  Site Plan  I  Devam

Kültürel Genetik  Kurumsal Genetik  Cultural Genetics  I  Corporate Genetics   F. Deniz Sar 

 Cultural Genetics Technologies  I  Deşarj™ Televizyonu  I  Deşifre  I  Site Plan

 Ateşkurt™ Ocakları ve Cemaati Televizyonu

Kültürel Genetik™, Kurumsal Genetik™, Cultural Genetics™, Corporate Genetics™, Cultural Genetics Technologies™ ve adı geçen tüm sair isimler, tüm ulusal ve uluslararası telif hakları ve Genel Teorileri ve bu Genel Teorileri oluşturan alt konsept, kavram ve markaları 1980 tarihinden beri Sayın F. Deniz Şar’a ait, her hakkı her ülkede ve her dilde mahfuz, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamülleri ile korunmuş markalardır. F. Deniz Şar’ın yazılı izni olmadan, hiç bir şekil, suret ve teknoloji ile ve hiç bir amaç için kullanılamaz, çoğaltılamaz, yorumlanamaz, alıntı yapılamaz ve kopyalanamazlar. Çağdaş, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamüllerini zedeleyen aksi tutum ve davranışlar ayrıca ihtar edilmeden kanuni takibata maruz kılınacaktır. © Copyright, F. Deniz Sar, USA, 1980-2096. Her hakkı Tüm dünyada mahfuzdur. All rights are reserved in USA and worldwide.

© Copyright, Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar, 2007-2096. Her hakkı tüm dünyada mahfuzdur.