Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu       Deşarj Sözlük

Türkiye'yi Her Yönüyle Hedef Alan Gizli Bir İstilanın Derin Antolojisi ve Binlerce Yıllık Şifreleri

Home  I  Sözlük  I  Deşifre  I  Komplo  I  Panzehir  I  Video  I  Söyleşiler  I  Bültenler  I  Konferanslar  I  Çete Raporları  I  Haberler  I  Raporlar  Üyelik 

 
Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu • BASIN BÜLTENİ • 09.08.2013
Kültürel Genetik™ Soykırım ve Kültürel Genetik™ İşgal’in Yeni Aşamaları ya da  TÜNAYDIN UYUTULAN TÜRKİYE !

Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu Onursal Başkanı • Dr. Dr h.c. F. Deniz Şar • 9 Ağustos 2013

Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu, Türkiye ve İslam Dünyası’nın yüzyıllar öncesinden kurgulanan bir Kültürel Genetik™ Soykırım ve Kültürel Genetik™ İşgalle karşıkarşıya olduğu görüşündedir.

 Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu, Taksim olaylarını, İstanbul, Ankara ve sair illerimizde yaşanan ayaklanma girişimlerini bu kurgunun ileri aşama uygulama ve dışavurum tezahürleri olarak görmektedir. Malum olunduğu üzere bunlar bitmemiştir ve hatta en saldırgan haliyle daha yeni başlamaktadır. Kuşkusuz tüm bu kalkışma ve mobilizasyon dinamikleri önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde de dengeleri değiştirmek için kullanılacaktır. Dolayısı ile derinlemesine, çok boyutlu ve çok iyi analiz edilmek durumundadır. Ülkemizde bunun yeterince iyi, yeterince doğru ve yeterince sonuç odaklı yapılmadığını düşünüyoruz.

 Adım adım tüm ülke geneline yayılmaya çalışılan Taksim olayları, Uluslararası Siyonizm’in, yani dünyayı yöneten ve Birleşmiş Milletler’in de esas kurucusu olan Gizli Yahudi Devleti’nin, yüzyıllar öncesinden ele geçirdiği bazı devletleri ve onların istihbarat servislerini de kullanarak, bunlar vasıtasıyla ajite ve organize ederek ayaklandırmaya çalıştığı yerli görünümlü Truva Atı kadro ve kuruluşlarının dahli ve desteği ile sahnelenmiştir ve çekirdeğinde esasen bir Gizli Yahudi ayaklanması teşebbüsüdür.

 Aynı patent, kurgu, parmak izi ve DNA özelliklerini, 1789 Fransız Devrimi’nde, Amerika’nın güya Çay Vergisini bahane ederek İngiltere’ye karşı ayaklanmasında ve daha sonra yürüttüğü Bağımsızlık Savaşı’nda, Güney Amerika’da Simon Bolivar fikriyatıyla yürütülen Bağımsızlık Savaşlarında, Osmanlı’nın parçalanmasına yol açan hemen tüm ayaklanmalarda, 1917 Rus Devrimi’nde, Doğu Bloku’nun ve Sovyet Rusya’nın tek kurşun atılmadan çöküşünde, Turuncu Devrim adıyla bilinen kalkışmalarda ve nihayet Arap Baharı adıyla bilinen, ancak esasen tam bir Gizli Yahudi Baharı ve Büyük İsrail Projesi'nin münferit ve koordine adımlarından başka birşey olmayan kalkışma ve oluşumlarda görmek mümkündür.

Türkiye ise tüm bunlara karşı henüz bir Panzehir ve Savunma geliştirebilmiş değildir.

Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu'nun tüm bu olanları ve olacakları 10 sene önceden haber vererek milletimizi ve tüm o kravatlı yetkilileri defalarca uyarmaya çalıştığını düşünecek olursak, içimizden ancak şöyle demek geliyor:

TÜNAYDIN SİYONİZM'İN İÇİMİZDEKİ TRUVA ATLARI TARAFINDAN BAYGIN TUTULAN TÜRKİYE !

Taksim Olaylarında rol alan yabancı istihbarat elemanlarından başka genç yaşlı hemen herkes yıllarca bu ülkenin okullarında okumuştur ve sonuçta bu ülke Eğitim Sistemi’nin birer ürünüdür. Bunlar yıllarca bu ülkenin okullarına gitmişler, bu ülkenin öğretmen ve hocalarının yıllarca derslerine girmişler ve onlardan not ve karne almışlar, onlarla yıllarca göz göze gelmişlerdir. O öğretmen ve hocaların çoğu ise bu devletten yıllarca kadro ve maaş almışlardır. Dolayısıyla, açıkça mevcut Eğitim Sistem, DNA ve Kadro’ları yenibaştan gözden geçirilmeli, yenibaştan oluşturulmalı, yapılandırılmalı ve kurgulanmalıdır. Bu konuda ise bilinen ve tartışılan hemen hiç bir proje mevcut değildir.

 Benzer rahatsızlıklar, bu olaylarla gündeme gelen bazı Hakim ve Savcılar için de geçerlidir. Bunlar da yıllarca bu devletin okullarında okumuşlar, üniversitelerinden mezun olmuşlar, Adalet Akademisi’nde eğitim görmüşler, mevcut HSYK tarafından atanarak sicil ve değerlendirme almışlardır ve hepsi millete hizmet eden bu devlete ödenen vergilerle maaş almaktadırlar. Öyleyse, mevcut Adalet Sistem, DNA ve Kadro’ları da yenibaştan gözden geçirilmeli, yenibaştan oluşturulmalı, yapılandırılmalı ve kurgulanmalıdır. Bu konuda ise bilinen ve tartışılan hemen hiç bir proje keza mevcut değildir.

 Bu olaylar bitmemiştir ve aynı mihraklar tarafından mutlaka daha kapsamlı olarak devam ettirilecektir. Geçen hafta Ege’de yakalanan 7 metrelik lastik botta CIA ihbarıyla ele geçirildiği açıklanan AK 47 Kalaşnikov, el bomabası, roket atar, tanksavar ve Akrep ya da Skorpon adıyla bilinen İsrail yapımı Uzi’ler kamuoyunu bir nebze rahatlatmışa benzemektedir. Oysa, CIA ihbarı ile yakalandığı açıklanan bu tek bir bottan ziyade, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de görünmeden elden kaçan kaç sevkiyat daha olduğu bizi düşündürmelidir. Bunlarla çok kanlı girişimler planlandığı çok açık ve aşıkardır.

 Uyuşturucu kaçakçıları da belli miktarda sevkiyatı, üstelik de kendileri ihbar etmek suretiyle yakalatırlar. Her ihbar edilerek yakatılan sevkiyat, başka rotalarla iletilen bazen onlarca, bazen de yüzlerce sevkiyatın örtüsü ve kamuflajı olarak işlev görür.

 CIA’nin böyle bir ihbarla, Türkiye ile oluşan yaraları bir nebze tedavi etme görüntüsü vermeye çalıştığı aşikardır. Ancak müphem bir ihbarla Ege’de yakalatılan bu sevkiyat, Doğu Akdeniz’de ya da Ege’nin başka koordinatlarında yakalanamayan yüzlerce sevkiyatın olduğu ya da olabileceği tezini kuvvetlendirmektedir. Bu ise Türkiye’yi daha kanlı kalkışma teşebbüslerine bir adım daha yaklaştırabilecek bir gelişme olarak telakki edilmek mecburiyetindedir.

 Türkiye sohbet, demeç ve lak lakları bırakıp, yaklaşan tüm bu potansiyel felaketlere karşı gerçek bir Panzehir ve Savunma Sistemi geliştirmek zorundadır. Bu Panzehir ve Savunma Sistemi ise, bu güne kadar bilinenlerin aksine, ülke’nin, yapısını, dokusunu, DNA’sını, Loca’larını, kurum ve kadrolarını mutlaka yeni mercekler altına almak durumundadır.

 Bunun için de, ülke bünyesinde yüzyıllar öncesinden başlayarak yapılandırılmış olan Gizli bir İsrail ve örtülü Truva Atı Kadrolarıyla adım adım hesaplaşarak, bunları bir an evvel etkisizleştirmek elzemdir ve bu Türkiye için bir ölüm kalım meselesidir.
 

Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar : " SİYONİZM'İN ULUSLARARASI MERKEZLERİ VE İÇİMİZDEKİ TRUVA ATLARI TARAFINDAN BAYGIN TUTULAN TÜRKİYE, TÜRKLÜK ve İSLAM ALEMİ ARTIK Bİ ZAHMET UYANMALIDIR ! "
 

Tüm dünyada Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ bilim dallarının kurucusu olarak kabul edilen F. Deniz Şar'ın bu güne kadar Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ üzerine yayınlanmış uluslararası kitapları şunlardır:

1.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: SENARYO: İHANET VE KOMPLO - Türkiye'yi Her Yönüyle Hedef Alan Gizli Bir      İstilanın Derin Antolojisi ve Binlerce Yıllık Şifreleri, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New      York, Berlin, İstanbul, 2008, 4 Cilt, 1. Cilt, s. 147 - 161.

2.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Tarihi Bir İlk Olarak Konkatanasyon Analizi: Metod, Teknik, Uygulama, Örnek ve      Şifreleri, 2 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2008.

3.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Kültürel Genetik™ Deşifre - Bağrımızdaki Zehirli Bir Yılanın Kültürel Genetik™      Deşifresi, 4 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2008.

4.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Kültürel Genetik™ Soykırım - Sessiz ve Örtülü Bir Yudaizasyonun Binlerce Yıllık      Gizli Kod ve Şifreleri, 4 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul,      2009.

5.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Sessiz ve Örtülü Yudaizasyon - Sırların Nefes Kesen Rapsodisi: Türkiye'nin ve      Dünyanın Sessiz ve Örtülü Yudaizasyonu Projesi, 4 Cilt, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları,      New York, Berlin, İstanbul, 2009.

6. F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Gözümüzün Önündeki Piramitler İçimizdeki Siyon Yıldızları, 2 Cilt, Cultural      Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2009.

7.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Gözümüzün Önündeki Piramitler ve İçimizdeki Siyon Yıldızları, 2 Cilt, Cultural      Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2010.

8.  F. Deniz Şar [ F. Deniz Sar ]: Tarihin ve Bugünün Yeni Yorumu, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™      Yayınları, New York, Berlin, İstanbul, 2010.

Ayrıca, F. Deniz Şar'ın aşağıdaki bütün uluslararası yayın ve eserleri:

Tüm dünyada Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ bilim dallarının kurucusu olarak kabul edilen F. Deniz Şar'ın bu güne kadar Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ üzerine yayınlanmış uluslararası kitapları şunlardır:

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Introduction to the General Theory of Cultural Genetics™, Cultural Genetics™ Press, New York, 2003. [ Kültürel Genetik™ Genel Teorisi’ne Giriş, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2003 ].

F. Deniz Sar
[ F. Deniz Şar ] : Introduction to the General Theory of Corporate Genetics™, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005. [ Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi’ne Giriş, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar
[ F. Deniz Şar ] : Dünyayı Değiştirecek Bir Genel Teorinin Temel Yapı Taşları: Kültürel Genetik™ Genel Teorisi’ne Giriş Hipotezleri ve Türkiye İçin Önemi, Cultural Genetics™ Press, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005.

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Principia of Cultural Genetics
™, 2 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005.
[ Kültürel Genetik™ İlminin Genel Geçerli Prensipleri, 2 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Principia of Corporate Genetics™, 2 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005. [ Kurumsal Genetik™ İlminin Genel Geçerli Prensipleri, 2 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Trilogy of Cultural Genetics™, 3 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005.
[ Kültürel Genetik™ İlminin Trilojisi, 3 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Trilogy of Corporate Genetics
™, 3 Volumes, Cultural Genetics™ Press, New York, 2005. [ Kurumsal Genetik™ İlminin Trilojisi, 3 Cilt, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

F. Deniz Sar [ F. Deniz Şar ] : Elementary Building Blocks of a Revolutionary General Theory,  Introductory Hypotheses to the General Theory of Cultural Genetics™ and Their Relevance for Turkey, Cultural Genetics Press, New York, 2005.
[ Tarihi Bir Genel Teorinin Temel Yapı Taşları,
Kültürel Genetik™ Genel Teorisine Giriş Hipotezleri ve Türkiye İçin Önemi, Kültürel Genetik™ Yayınları, New York, 2005 ].

Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

   Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

   

   

   

   Courtesy of Mask of Zion

   

Home  I  İletişim  I  Kitaplar  I  Konular  Komplo  Söyleşiler  Bültenler  Konferanslar  Çete Raporları  Haberler  I  Raporlar  I  Sözlük

 Geri Zekalılara Özel  Psikolojik Savaş Siteleri  Karanlığın Finansörleri  I  Platforma Giriş Prosedürü  I  Site Plan  I  Devam

 Kültürel Genetik  Kurumsal Genetik  Cultural Genetics  I  Corporate Genetics  F. Deniz Sar 

 Cultural Genetics Technologies  I  Deşarj™ Televizyonu  I  Deşifre  I  Site Plan

Ateşkurt™ Ocakları ve Cemaati Televizyonu  

   

Kültürel Genetik™, Kurumsal Genetik™, Cultural Genetics™, Corporate Genetics™, Cultural Genetics Technologies™ ve adı geçen tüm sair isimler, tüm ulusal ve uluslararası telif hakları ve Genel Teorileri ve bu Genel Teorileri oluşturan alt konsept, kavram ve markaları 1980 tarihinden beri Sayın Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar’a ait, her hakkı her ülkede ve her dilde mahfuz, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamülleri ile korunmuş markalardır. Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar’ın yazılı izni olmadan, hiç bir şekil, suret ve teknoloji ile ve hiç bir amaç için kullanılamaz, çoğaltılamaz, yorumlanamaz, alıntı yapılamaz ve kopyalanamazlar. Çağdaş, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamüllerini zedeleyen aksi tutum ve davranışlar ayrıca ihtar edilmeden kanuni takibata maruz kılınacaktır. © Copyright, Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar, 1980-2096. Her hakkı Tüm dünyada mahfuzdur. All rights are reserved worldwide.

F. Deniz Şar - Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubu - Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

© Copyright, Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar, 2005-2096. All rights are reserved worldwide. Her hakkı tüm dünyada mahfuzdur.

Microsoft Media Player Required