Kültürel Genetik™ Araştırmaları Düşünce ve Teşhis Platformu       Deşarj Sözlük

Türkiye'yi Her Yönüyle Hedef Alan Gizli Bir İstilanın Derin Antolojisi ve Binlerce Yıllık Şifreleri

Home  I  Sözlük  I  Deşifre  I  Komplo  I  Panzehir  I  Video  I  Söyleşiler  I  Bültenler  I  Konferanslar  I  Çete Raporları  I  Haberler  I  Raporlar  Üyelik 

 
Akvaryumlar, Balıklar ve İnsanlar Üzerine
Kültürel Genetik
™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili  F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

• Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar, 9 Ekim 2008 •

Akvaryumlar ve Müesses Nizam

Müesses nizamın doğru ve genel geçerli olduğu vehmedilen alışılagelmiş kategorileri nezdinde yaklaşıldığında, toplumların yönetilebilmesi için birer akvaryum tarzında şekillendirilmesi ve yapılandırılması gereğine inanılması gerekir.

Bu, toplumları oluşturan tüm yapılar için de böyledir.

Bir akvaryum düşünün: İçinde yaşayan ve orada yaşamaları istenen balıklar, esasen bir akvaryumda yaşadıklarını bilmezler. Bunu bilmezler, bilemezler, anlayamazlar ve algılayamazlar.

Bu suretle, tamamen başkaları tarafından tasarlanan, başkaları tarafından hazırlanan, yaşam imkanları tamamen başkaları tarafından tedarik edilen bu suni yapıda yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Müesses Nizam ve Yönetilebilirlik

Onlardan beklenen tek şey, minimum yaşam imkanları tamamen başkaları tarafından ve suni olarak hazır tutulan bu ortamda, gerekli havayı, suyu ve besini, herhangi bir bilgiye, bilinçlenmeye, anlayışa ya da algılamaya dönüştürmeden, tüketmeye devam etmeleridir.

Bu onları yönetilebilir yapar. Yani, itaatkar. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Müesses Nizam ve Zihniyet

Toplumların ya da toplumsal yapıların bu tarz birer akvaryum niteliğinde oluşturulabilmesi ya da inşa edilebilmesi için, o toplumları ya da toplumsal yapıları oluşturan bireylerin zihinsel özelliklerinin ve zihniyetlerinin de aynı prensipler nezdinde şekillendirilmesi, daha sonra da içlerine yerleştirildikleri akvaryum ya da akvaryumların varlığını, dokusunu ve sınırlarını sorgulamayacakları tarz, doğrultu ve yoğunlukta meşgul edilmeleri gerekir. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Müesses Nizam ve Eğitim

İşte, müesses nizam nakaratı ile resmedilen tek dişi kalmış canavarın, sahte ve sözde bir eğitim ve aydınlanma adı altında pazarlamaya ve yaygınlaştırmaya çalıştığı reverse illumination ya da ters aydınlanma stratejeminin ana işlevi, toplumu ya da söz konusu toplumsal yapıyı oluşturan akvaryum figüranlarının, yoğun bir zihinsel hımbıllık programından geçirilerek, içlerine belki de jenerasyonlar boyunca zincirlendikleri mental akvaryumların varlığını, dokusunu ve sınırlarını algılayamayacak, anlayamayacak ve sorgulayamayacak standartlara degrade edilmesinin garanti altına alınmasından ibarettir.

Müesses nizam nakaratında eğitim budur. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Müesses Nizam ve Medya

İşin bundan sonrasında ise, yine müesses nizam nakaratı ile işaret edilen o bozgunculuğun, malum medya destekli sözde eğlence, sözde sanat ve spor adı altında pazarlayarak yaygınlaştırmaya çalıştığı, ama esasta ise büyük ölçüde kadının, cinselliğin ve cinsiyetin istismarı üzerine kurgulu afyonlama harekatı ile, o figüranların içlerine zincirlendikleri akvaryum ya da akvaryumların varlığını, dokusunu ve sınırlarını sorgulamayacakları tarz, doğrultu ve yoğunlukta meşgul edilmeleri döngüsü yer alır.

Müesses nizamın bir psikolojik savaş, kondisyonlama ve subliminal endoktrinasyon enstrumanı olarak işlev gören malum medya, müesses nizamın aynı prensipler doğrultusunda tezgahladığı reklamlarla finanse ve kontrol edilir. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Müesses Nizam ve Piramitler

İşte, kendilerine üstünlük vehmeden, sahte bir üstün ırk mensubiyetinin hileli kartlarını kullanan, hem yılan ruhlu, hem de yılan suratlı birileri tarafından, mimarisi ve dokusu bu prensipler nezdinde oluşturulan toplumların ya da toplumsal yapıların, içine ısrarla, zorla ve gizlice forse edilmeye çalışılan sanal ve fiili piramitler, o akvaryumların içine görünmezce zincirli ve aynı prensipler doğrultusunda programlanmış zihinsel figüranlar ya da mental köleler tarafından, kendileri bizzat o piramitlerin inşasında gün be gün çalıştırılıyor olsalar dahi algıla-namayacak, görülemeyecek, anlaşılamayacak ve engellenemeyecektir.

Amaçlanan da zaten budur. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Akvaryum ve Kültür

İşte, tarihte ilk kez 1980 yılında benim oluşturarak kullandığım Kültürel Genetik™ kavramı ve onu takip eden 20 yıl içinde, çeşitli ülke, sektör, şirket, kurum ve kuruluşlar bünyesinde edindiğim en üst üst düzey yönetim tecrübesine binaen ve düşünmek fiilinin tasavvur edilebilecek en uç ve en sınır noktalarına ulaşmak suretiyle oluşturduğum tarihi Kültürel Genetik™ Genel Teorisi kapsamında ifade bulan kültür  konsepti, yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi, toplumların gözlemlenebilir birer yapıtaşı hüviyetiyle tanıttığım akvaryum metaforunun genel geçerli dokusuna ve yapısına işaret eder. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Tarihi Bir İlk: Kültürel Genetik™

Evet,  Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramlarını tarihte ilk kez 1980 yılında ben oluşturdum ve kullandım.

Bir devlet bursu ile okuduğum dünyaca meşhur Berlin Teknik Üniversitesi ’nde hazırladığım bir seminer çalışması bünyesinde tarihte ilk kez 1980 yılında kendi oluşturduğum Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramlarına yer verdim.

Daha sonra yine Berlin Teknik Üniversitesi bünyesindeki dünyaca meşhur bir araştırma enstitüsünde hazırladığım 5 cilt ve toplam 980 sayfadan oluşan, Üretim Mühendisliği,  Sistem Mühendisliği ve Otomasyon ağırlıklı Yüksek Lisans tezimde de bu kavram ve konseptleri baz ve temel alan merkezi öneme haiz yönetim modelleri geliştirdim.

Yine aynı üniversitede hazırladığım, 360 sayfadan oluşan, İşletme, Organizasyon ve Sanayi Yönetimi ağırlıklı ikinci Yüksek Lisans mezuniyet tezimde de bu kavramlar ve konseptlerin çok önemli tezahürleri üzerinde durdum. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Kültürel Genetik™

En az birkaç profesörlük tezi kapsamındaki bu çalışmalar, o tarihte henüz resmen mezun olmamış bulunduğum için en yüksek notlar, taltif ve plaketlerle onurlandırılmalarına rağmen ancak bu şekilde değerlendirebildi.

Bu kavram ve konseptleri tarihte ilk kez kullanarak dünyaya tanıttığım 1980 yılından itibaren bu konu ve içeriklerle ilgili yüzlerce sunum, seminer ve konferans verdim dünyada.

Daha sonra kurduğum Alpha International, Alpha Bright ve Alpha Investments isimli Alpha Gurubu üst düzey Yönetim danışmanlığı, üst düzey yönetim geliştirme ve uluslararası yatırım şirketlerimizde yürüttüğüm insansız yönetim ya da insansız karar sistemleri ve makroekonomik erken uyarı sistemleri türü araştırma ve geliştirme çalışmalarımızda, ya da üst düzey yönetim geliştirme programlarımızda veya dünyanın en iyi ve en büyük şirketlerinin de yararlandığı üst düzey yönetim danışmanlığı ve yeniden yapılandırma proje ve faaliyetlerimizde hep bu tarihi kavram ve konseptlerin izlerini görmek ve tanımak mümkündü.

Daha 1993 yılı başlarında, o zamanki İmpeks Bank’ın bir batık banka adayı olduğunu ve özellikle de küçük yatırımcının mutlaka bilgilendirilmesi gerektiğini kartel medyasının amiral gemisine ilk bildiren bendim.

1996 yılında, çağ atladığımızı sayıklayan bir takım afyonlu martavallarla Türkiye’nin müthiş bir ekonomik krize doğru adım adım götürüldüğünü ilk ilan eden insandım. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Kültürel Genetik™ Genel Teorisi

1997 yılı ortalarında Türkiye’deki faaliyetlerimi durdurarak Amerika’ya gittim. 2000 yılında, ekonomik kriz suni olarak geciktirilmiş haliyle ve bütün haşmetiyle Türkiye’yi vurduğunda, ben Amerika’daydım.

Amerika’da kurduğum, önce Alpha Cybersoft, daha sonra da Cultural Genetics™ Technologies, Inc. şirketleri bünyesinde, 1980 yılından beri üzerinde çalıştığım Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ ile ilgili araştırmalarıma daha derin yoğunlaşma imkanı buldum.

Ve sonunda, 20 senelik bir maraton ve amansız bir takip sonucunda, 1999 yılında tünelin sonuna ulaşmıştım. Evet, 1999 yılında, 20 yıldır, zaman zaman düşünmek fiilinin en uç noktalarına kadar gitmek suretiyle adım adım ve dantel örercesine oluşturduğum, ortaya çıkardığım Kültürel Genetik™ Genel Teorisi, kocaman bir senfoni gibi, bütün haşmetiyle karşıma dikildi. Ve bu bir ikiz doğumdu:

Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ’nin bir  ünitesi olarak telakki edebileceğimiz Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi  de aynı anda durmuş karşıdan bana bakıyordu. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Bir Bilimler Bilimi Külliyatı ve Kültürel Genetik™

Dünya yine çok krizli bir dönemden geçiyordu ve yürütmek, sonuçlandırmak zorunda olduğum çok sayıdaki yönetim danışmanlığı görevlerim nedeniyle, bu tarihi Genel Teorileri ancak 2003 yılından itibaren yayınlama fırsatı bulabildim: 2003 yılında kurduğum Cultural Genetics™ Press isimli yayınevi vasıtasıyla, tarihi bir ilk olarak oluşturduğum Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ’ni  New York’ta ingilizce olarak yayınladım. Bunu takip eden 2005 yılında ise, yine Cultural Genetics™ Press ve Corporate Genetics™ Press isimli, Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ Yayın Ünitelerimiz vasıtasıyla, keza tarihi bir ilk olan Kurumsal Genetik™ Genel Teorisi ’ni  yine New York’ta ve yine ingilizce olarak yayınladım.

Aynı yıl, New York’ta toplam 11 ciltten oluşan 5 yeni kitabım daha yayınlandı.

Bu suretle, tarihte ilk kez 1980 yılında benim önsezgisel bir dürtü ile oluşturarak kullandığım Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™  kavramları, aradan geçen 20 küsur  yıl zarfındaki çalışmalarım ve yayınlarım vasıtasıyla, New York merkezli ve uluslararası olarak yayınlanmış toplam 13 cilt, 7 kitap ve 2 Genel Teoriden müteşekkil birer bilimler bilimi külliyatı hüviyetine kavuşmuş ve gerek teorik metodolojisi, gerek bilimsel tezahürleri ve gerekse sair çok yönlü uygulamaları ile yüzlerce üst düzey yönetim danışmanlığı ve üst düzey yönetim geliştirme çalışmasına başarıyla kılavuzluk etmiştir.  F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Kültürel Genetik™: Siyasetin Yönü, Ülkelerin Kaderi ve Tarihin Akışı

Bu deneyim ve birikimlerden ortaya çıkan özet şudur: Kültürel Genetik™ Genel Teorisi şu ana kadar değindiğimiz hususların çok ötesinde, aynı zamanda birçok temel ya da hayati konu ile igili siyasetin yönünü, ülkelerin kaderini, hatta tarihin akışını değiştirebilecek güç, potansiyel ve önemde, tarihi bir çalışmadır. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Müesses Nizam ve Psikolojik Savaş

İşte bu nedenledir ki, müesses nizam nakaratı ile resmedilen bozgunculuk rapsodisi, büyük zorluklara göğüs gererek ve neredeyse insan üstü fedakarlıklarla oluşturduğum  Kültürel Genetik™ kavramını ve Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ’ni ilk algıladığı andan itibaren, gayet derinlemesine yapılandırdığı psikolojik savaş unsur, eleman ve enstrumanları vasıtasıyla karalamaya, kötülemeye ve çarpıtmaya çalışmıştır.

Çünkü, esas itibarıyla, büyük fedakarlıklarla oluşturduğum Kültürel Genetik™ kavramı ve Kültürel Genetik™ Genel Teorisi, yüzyıllardır pazarladıkları inanılmaz yalanlarla, ilahi, idari ve beşeri gerçeklerin üzerini utanmazca örterek, toplumun, insanlığın, adaletin ve tarihin içine eden bu bozguncuları ve bunların müesses nizam katakullisi altında yapılandırdıkları bozgunculuk düzenini, fiilen çalarken resmeden zihinsel bir röntgen aygıtı ve tasarımıdır.

Bu kirli psikolojik savaş, bu kravatlı bozguncuların hem malum medya ve onun sanal çömezleri, hem iş hayatı, hem de büyük ölçüde ele geçirdikleri devletin muhtelif organları içindeki kadrolu uzantıları vasıtasıyla yürütülür. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Müesses Nizam ve Siyonist Kadrolaşma

Müesses nizam nakaratı ile pazarlanan bu bozgunculuk müessesesinin kadrolaşması ve endoktrinasyonu, siyonizmin birer maşası olarak faaliyet gösteren masonik çetelerin görev alanına verilmiştir.

Masonluk, ulusal ve uluslararası siyonizm'in kendi amaçlarına, tercihan musevi kökenli, ya da bunu ihtimamla gizlemeye çalışan bir eleman devşirme oturgaçlı götürgeçi olduğuna göre, bunu bozgunculuğun kendi mantığı içinde doğal karşılamak gerekir.

Esasen, müesses nizam nakaratı ile pazarlanan laakal utanmazlığın ve bozgunculuğun boyası, Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ’nin tedavüle soktuğu kocaman merceklerle biraz daha kazındığında, altından muharrif Tevrat kökenli Kültür Genleri™ çıkar.

Yani, şeytanın öğretisi. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Muharrif Tevrat ve Kapitalizm

Aynı şey, müesses nizam nakaratı ile resmedilen tek dişi kalmış canavarın serbest pazar ekonomisi yalanı ile yüzyıllarca tedavülde tutmayı başardığı kapitalizm için de geçerlidir.

Kapitalizmin de o ucuz boyası, Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ’nin tedavüle soktuğu kocaman merceklerle biraz kazındığında, altından muharrif Tevrat kökenli Kültür Genleri™ çıkar.

Yani, şeytanın ekonomisi. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Amerika Krizi ve Kültürel Genetik™

Yine tarihi Kültürel Genetik™ Genel Teorisi ’nin tedavüle soktuğu kocaman merceklerle dikkatlice bakıldığında, Amerika’da şu an yaşanan krizin, köken itibarıyla ekonomik değil, Kültürel Genetik™ olduğu görülür.

Ekonomik kriz olarak algılanan vahim tablo ve görüntüler, Kültürel Genetik™ katmandaki hastalık ve çöküntülerin gecikmeli birer tezahürüdür.

Dolayısı ile, Amerika’da ekonomik kriz olarak algılanan vahim tablonun ekonomik enstrumanlarla kalıcı ya da sürdürülebilir olarak giderilmesi mümkün değildir.

Mevcut kriz ancak Kültürel Genetik™ teşhis, tedavi ve enstrumanlarla giderilebilir. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Uluslararası  Siyonizmin Krizi ve Kültürel Genetik™ Bilimi

Kaldı ki, mevcut kriz, yanlızca Amerika’nın değil, Amerika’yı da sair birçok ülke gibi esir almış bulunan ulusal ve uluslararası siyonizmin bir krizidir.

Yani, müesses nizam nakaratının. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Kültürel Genetik™ Tezahürler : Ekonomi, Strateji, Zihniyet 

Kültürel Genetik™ Genel Teorisi  hem ekonomiyi, hem strateji kavram ve konseptini, hem zihniyet olgusunu, hem de adalet unsurunu, kesin, açık ve net algoritmalarla ifade bulan birer Kültürel Genetik™ fonksiyon olarak tanımlar, dolayısı ile bu ve sair kavram, konsept ve olguları, müesses nizamın yalan, dolan ve manipulatif nakaratlarından arındırır.

İşte o nedenle müesses nizam katakullisinin tüm psikolojik savaş eleman, birim ve enstrumanlarının boy hadefi halidedir ve bu tabiidir.

Yani bu, şeytanla mücadelenin doğasında vardır. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası

Deşifre ve Panzehir: Kültürel Genetik™

Görüldüğü üzere, ne şeytanın öğretisinin, ne de şeytanın ekonomisinin gerçek İslam’ın tertemiz yüzünde bir yeri olabilir. Dolayısıyla, kendinden çok emin görünen, kıçına piramit batasıca birtakım kafirlerle kurulabilecek tek dialog, onları İslam’a davet olabilir.

Yani, tebliğ.

Yine görüldüğü üzere, hem Türkiye, hem İslam Alemi, hem de itilip kakılan dünyanın geri kalanı, çok ağır bir Kültürel Genetik™ işgal atındadır.

Bu işgalin, keza Kültürel Genetik™ enstrumanlarla deşifresi ve bol oksijenli bir panzehir tedavisine tabi tutulması elzemdir.

Kanımca, İlahi Planın neslimize verdiği görev budur. F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası F. Deniz Sar - Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Kültürel Genetik™, Kültürel Genetik Genel Teorisi™ ve Müesses Nizamın Kısa Bir Tahlili Sesli Yayın Geçiş Noktası
 

Kültürel Genetik™ ve Kurumsal Genetik™ kavramlarının ve bu kavramlarla ilgili, F. Deniz Şar'ın türeterek kullandığı tüm alt kavram, konsept, sistem ve markaların tüm telif ve marka hakları, bizzat Sayın Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar'a ve onun muhtelif ülkelerdeki şirketlerine ya da ana hisseleri keza  Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar'ın olan sair bazı önemli yatırım guruplarına aittir.

Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

   Habervaktim Grafik Editoryasının Onayıyla

   

   

   

   Courtesy of Mask of Zion

   

Home  I  İletişim  I  Kitaplar  I  Konular  Komplo  Söyleşiler  Bültenler  Konferanslar  Çete Raporları  Haberler  I  Raporlar  I  Sözlük

 Geri Zekalılara Özel  Psikolojik Savaş Siteleri  Karanlığın Finansörleri  I  Platforma Giriş Prosedürü  I  Site Plan  I  Devam

 Kültürel Genetik  Kurumsal Genetik  Cultural Genetics  I  Corporate Genetics  F. Deniz Sar 

 Cultural Genetics Technologies  I  Deşarj™ Televizyonu  I  Deşifre  I  Site Plan

Ateşkurt™ Ocakları ve Cemaati Televizyonu  

   

Kültürel Genetik™, Kurumsal Genetik™, Cultural Genetics™, Corporate Genetics™, Cultural Genetics Technologies™ ve adı geçen tüm sair isimler, tüm ulusal ve uluslararası telif hakları ve Genel Teorileri ve bu Genel Teorileri oluşturan alt konsept, kavram ve markaları 1980 tarihinden beri Sayın Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar’a ait, her hakkı her ülkede ve her dilde mahfuz, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamülleri ile korunmuş markalardır. Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar’ın yazılı izni olmadan, hiç bir şekil, suret ve teknoloji ile ve hiç bir amaç için kullanılamaz, çoğaltılamaz, yorumlanamaz, alıntı yapılamaz ve kopyalanamazlar. Çağdaş, ulusal ve uluslararası telif ve marka yasa, yönetmelik, düzenleme veya teamüllerini zedeleyen aksi tutum ve davranışlar ayrıca ihtar edilmeden kanuni takibata maruz kılınacaktır. © Copyright, Dr. Dr. h.c. F. Deniz Sar, 1980-2096. Her hakkı Tüm dünyada mahfuzdur. All rights are reserved worldwide.

Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar - Uluslararası Kültürel Genetik (TM) ve Kurumsal Genetik (TM) Araştırma ve Teknolojileri Gurubu - Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

Deniz Sar's Cultural Genetics (TM) and Corporate Genetics (TM) Group International.

© Copyright, Dr. Dr. h.c. F. Deniz Şar, 2005-2096. All rights are reserved worldwide. Her hakkı tüm dünyada mahfuzdur.

Microsoft Media Player Required